De 8 managementvaardigheden voor verandergerichtheid


Resultaat

Bewustwording, inzicht en gedrag.

Dynamisch Managen resulteert in de wil om te veranderen. Niet puur omdat het moet, maar omdat het waardevol gevonden wordt.
 

  • U heeft als opdrachtgever een verstevigde positie in uw organisatie.
  • U doet succesvolle praktijkervaring op waardoor overtuigingskracht en enthousiasme ontstaan om te sturen op permanente veranderinggerichtheid. Dit met als resultaat toegenomen flexibiliteit en ondernemendheid (waardoor de concurrentiepositie verstevigd).
  • U bent zichtbaar in de organisatie en zelf het gezicht van de geïnitieerde verandering.
  • U heeft slag en realisatie kracht gegenereerd in uw eigen organisatie.

Concreet resultaat 'transitietraject' Enexis:
►   Kostenniveau 5% gedaald
►   Klanttevredenheid gestegen van 7,2 naar 7,9
►   Nieuwe dienstverlening: omzetstijging 1 miljoen
►   Medewerkerstevredenheid gestegen van top 10 naar hoogste van Enexis
►   Verzuimfrequentie en kortdurend verzuim fors gedaald
►   Door creatiever denken door medewerkers 10 uitzendkrachten minder ingehuurd
►   Minder vergadertijd, daardoor met minder leidinggevenden meer medewerkers kunnen aansturen