De 8 managementvaardigheden voor verandergerichtheid


Door

Dynamisch managen

Het continu bewustzijn van de veranderende omgeving en de bereidheid daarin steeds op zoek te gaan naar verbetering.
Mensen vanuit hun eigen kracht in beweging brengen zodat zij als manager of team kunnen excelleren.
De uitdagingen van deze tijd aangaan, omzetten naar nieuwe kansen en deze daadwerkelijk realiseren: Dynamisch Managen.

Subliem Ondernemen kijkt met u waar uw kansen liggen om duurzaam succes te boeken in deze tijd waarin snel veranderen de maatstaaf is. Hierbij werken we vanuit vier processen:

 • Een helder perspectief :
  Visie omzetten naar operationeel resultaat
 • Gebruik maken van een grotere context :
  Externe ontwikkelingen gebruiken voor kansen en mogelijkheden.
 • Samenwerking en partnerships :
  Actief samenwerken om wederzijdse loyaliteit en maatschappelijk draagvlak te vergroten.
 • Profilering :
  Congruent handelen en bewust volgers creëren.

Op basis van de interviews die we gehouden hebben voor ons artikel over Dynamische Managen
blijkt dat er acht managementvaardigheden nodig zijn om veranderingsgerichtheid en bereidheid te creëren.
Wij helpen u deze vaardigheden eigen te maken door u en uw team succesvolle praktijkervaringen op te laten doen.
Onze manier van werken is geheel afgestemd op uw wensen, behoeften en de identiteit van uw organisatie.

Dit alles met als resultaat